Historie

Gjerlev-Enslev Sparekasse blev stiftet i 1871, og har siden været områdets lokale pengeinstitut gennem mere end 135 år.

I 2007 fusionerede Gjerlev-Enslev Sparekasse med Galten Sparekasse, og blev derved til den Lille Sparekasse.

Den lille Sparekasse blev pr. 1. januar 2009 sammenlagt med Sparekassen Hobro.

I forbindelse med denne sammenlægning blev den opsparede reservekapital fra Gjerlev-Enslev Sparekasse indskudt i: Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond
Fondens grundkapital udgjorde kr. 25.690.000, som blev indbetalt kontant. Fondens formue blev i overensstemmelse med fundatsen anbragt i garantbeviser i Sparekassen Hobro.

Fondens formål er – for det løbende renteafkast – at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Gjerlev-Enslev Sparekasses daværende virkeområde.

I forbindelse med fusionen i mellem Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland i 2014, blev Fondens grundkapital ændret således, at kr. 12.845.000 blev indskudt som aktiekapital i Jutlander Bank A/S, og de resterende kr. 12.845.000 blev indskudt som hybrid kernekapital i Jutlander Bank A/S mod en årlig forrentning.

Ved fondens oprettelse bestod fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Gjerlev-Enslev Sparekasse samt direktøren i Gjerlev-Enslev Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål.

In Archive