Forside

Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond blev oprettet i forbindelse med sammenlægningen af Den Lille Sparekasse og Sparekassen Hobro d. 1. januar 2009.

Den opsparede reservekapital fra Gjerlev-Enslev Sparekasse blev indskudt i Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond.

Fondens grundkapital udgjorde kr. 25.690.000, som blev indbetalt kontant. Fondens formue blev i overensstemmelse med fundatsen anbragt i garantbeviser i Sparekassen Hobro.

Fondens formål er – for det løbende renteafkast – at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Gjerlev-Enslev Sparekasses daværende virkeområde.

I forbindelse med fusionen i mellem Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland i 2014, blev Fondens grundkapital ændret således, at kr. 12.845.000 blev indskudt som aktiekapital i Jutlander Bank A/S, og de resterende kr. 12.845.000 blev indskudt som hybrid kernekapital i Jutlander Bank A/S mod en årlig forrentning.

Fonden er omfattet af fondsloven med Civilretsstyrelsen som fondsmyndighed. Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond startede først udlodningen i 2010, da der efter fondslovens bestemmelser skal være aflagt et regnskab med overskud, før der kan udloddes. Første regnskab blev aflagt pr. 31. december 2009.

Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond er en selvstændig enhed med egen bestyrelse og sekretariat.

Spørgsmål kan rettes til ledelsen. Se mail og telefonnummer her.

In Archive