Ansøgning

Forespørgsler vedr. ansøgninger kan rettes til ethvert medlem af bestyrelsen.

Ansøgningsskema skal anvendes: KLIK HER

Supplerende materiale kan sendes via mail til sekreatriatet:

Sekretariat for Gjerlev-Enslev Sparekasse Fond
send mail klik her

Vi gør opmærksom på, at ansøgere, der er eller bliver kunde i Jutlander Bank, kan have præference forud for ikke-kunder.

En eventuel donation gælder i ét år fra meddelelsesdato, hvorefter den bortfalder, hvis ikke andet er aftalt forinden.
Ansøgningsfrister er 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Se iøvrigt retningslinier her